Van een volwassen persoon is dit meestal tussen de 2,5 en 3,5 kilo. Dit varieert per crematorium(oven), en hoe de crematie heeft plaatsgevonden(het materiaal van de kist, of alleen een lijkwade).

Het lichaamsgewicht voor de crematie, geeft ongeveer de volgende overgebleven asresten in liters.

Tot 1 kilo 0,15 Liter

Van 1 t/m 12 kilo 0,50 liter

Van 13 tot 26 kilo 1,00 liter

Van 26 t/m 36 kilo 1,50 liter

Van 37 t/m 50 kilo 2,00 liter

Van 51 t/m 75 kilo 3,00 liter

Van 75 tot…….